Scharnierbandtransporteur als verbinding voor een verpakkingsinstallatie

Taakstelling
Om buizen tor porties te maken en te verpakken, moeten lege trays naar een portioneringsstation worden vervoerd. Daar worden de trays met buizen bevoorraad en na voltooiing er weer uit gesluisd. De beladen trays moeten dan naar een verpakkingsinstallatie worden vervoerd.

mk oplossing
De lege trays worden dan via een scharnierbandtransporteur naar de portioneringsstations vervoerd. Daar worden de trays eraf geschoven, bevoorraad en op de aangrenzende transporteur geschoven. De transporteurs dragen de beladen trays op een tweede scharnierbandtransporteur over die het transportmateriaal naar het verpakkingsstation vervoerd.

Klantvoordeel

  • Bochtige en rechte gedeeltes en hellingen en dalingen worden met een scharnierbandtransporteur gerealiseerd
  • Goedkope oplossing
  • Onderhoudsarm
  • Goede aanpassing aan de omgevingsomstandigheden
  • Verbinding van verschillende mk modules

 

Producten

> Scharnierbandtransporteur SBF-P 2254
> Bandtransporteur GUF-P 2000

  • Scharnierbandförderer SBF-P 2254 mit Gurtförderer GUF-P 2000

  • Scharnierbandförderer als Verkettung für eine Verpackungsanlage

  • Gerade und kurvige Abschnitte sowie Steigungen und Gefälle realisierbar