De cleanroom - oneindige hygiëne…

Een overzicht van het productportfolio van mk voor werken onder cleanroomomstandigheden.

Werken onder hygiënische omstandigheden is in de elektro- en medische techniek, maar ook in de farmaceutische, levensmiddelen- en halfgeleiderindustrie, over het algemeen vanzelfsprekend. Door een verhoogd gebruik van micro-elektronica in de automobielsector en de toenemende eisen die aan technische hygiëne worden gesteld, zal de cleanroom in de toekomst ook voor de automobielindustrie en zijn toeleveranciers steeds belangrijker worden. Een cleanroom maakt de productie en verpakking van uiterst technische of bijzonder gevoelige producten mogelijk en zorgt eveneens voor de juiste omgevingsvoorwaarden die nodig zijn in veel takken van onderzoek en ontwikkeling.

De definitie van een cleanroom is een ruimte waarin de concentratie van luchtgedragen deeltjes zo klein mogelijk wordt gehouden. De zuiverheid van de lucht wordt in zuiverheidsklassen ingedeeld en de uitrusting van een cleanroom moet voldoen aan de eisen van gevoeligheid van de betreffende deeltjeszuiverheidsklasse. Volgens deze classificatie moeten spleten, gaten en ruwe oppervlakken vermeden worden om deeltjesafzettingen beter te kunnen verwijderen en daardoor verontreiniging tot een minimum terug te dringen.

Constructies zoals machineframes, beschermende behuizingen, werkplekken of werkplatforms in een schone omgeving moeten voldoen aan de eisen van de betreffende zuiverheidsklasse. Hiervoor biedt mk een omvangrijk portfolio aan cleanroomprofielen en bijbehorend toebehoren aan.

Aluminium cleanroomprofielen

De cleanroomprofielenvan mk hebben een glad en effen oppervlak waardoor afzetting van vuil wordt voorkomen. Bij verbindingen van de profielen onderling zijn, dankzij de bij mk gebruikelijke randradius van slechts 1 mm, de overgangen bijna helemaal glad, zonder gaten of spleten. Dankzij het strakke en gladde design heeft een constructie van cleanroomprofielen bovendien een kwalitatief zeer hoogwaardige uitstraling.

Er zijn een- tot vierzijdig gesloten profielen met hoekige dwarsdoorsneden van 40x40, 40x80, 80x80 en 50x50 mm beschikbaar en twee rondprofielen met dwarsdoorsnede 28 en 40 mm.

Een van de van oudsher belangrijkste productkenmerken uit de aluminium profieltechniek is de openliggende profielgroef. Deze groef geeft ingenieurs de nodige flexibiliteit voor de constructie van een traploos aanpasbaar profielframe. Bij cleanroomprofielen is deze groef gesloten, maar hij kan, indien nodig, gedeeltelijk of geheel geopend worden. Vervolgens kan de geopende groef voor het gebruik van verbindingselementen of voor de bevestiging van aanbouwdelen worden gebruikt.

Verbindingselementen

Voor een verbinding van de profielen onderling die voldoet aan de eisen die aan cleanrooms worden gesteld, mag een aansluiting aan de buitenkant, indien mogelijk, geen storende contouren hebben. De aansluiting moet goed te reinigen zijn zodat er geen onnodige hoeken en randen ontstaan waar vuil zich kan ophopen.

De cleanroomverbindervan mk is hiervoor optimaal geschikt. Hij is van roestvrij staal en verbindt op schone en torsiestijve wijze cleanroomprofielen uit de 40-serie. De torsiebeveiliging wordt aan de kopzijde in een met een draadbus uitgerust profiel geklikt en in het tegenprofiel door een ø10 mm boorkanaal vastgedraaid. Het boorkanaal wordt ten slotte met een plug of sticker netjes afgesloten.

De spanverbinder met drukstukis ook voor het gebruik in cleanrooms geschikt omdat hij niet aan de kopzijde in een profiel hoeft te worden geschoven. Hij wordt gewoon in de geopende groef van een cleanroomprofiel geplaatst en in het tegenprofiel door een ø10 mm boorkanaal vastgedraaid. Dit boorkanaal wordt eveneens afgesloten met een plug of sticker.

Met de inzwenkschakel 1 van roestvrij staalkunnen probleemloos aanbouwdelen worden gemonteerd. De borgplaat fixeert de schakel in de geopende groef van het cleanroomprofiel zodat gebruik bij een verticale stand ook mogelijk is. Bovendien waarborgt de ESD-functie de geleidbaarheid van de verbinding.

Afsluitprofielen en eindkappen

Als alternatief voor cleanroomprofielen of als duurzame oplossing kan de systeemgroef van een gangbaar profiel ook met zogenaamde afsluitprofielen worden afgedicht. Daardoor wordt eveneens vuilafzetting voorkomen. Afsluitprofielen van aluminium zitten na het inslaan verzonken in de groef. Afsluitprofielen van kunststof met verschillende kleuren zorgen voor visuele accenten of geven een indicatie over eventuele toevoerleidingen die zich daaronder bevinden.

Eindkappen van kunststof sluiten de kopzijde van een profiel af. Door de eindkap er gewoon op te steken wordt hij in het profieleinde vastgezet en ontstaat er een nette afsluiting en een hoogwaardige uitstraling. Bovendien beschermt hij tegel letsel door scherpe snijvlakken.

Bandtransporteur cleanroom GUF-R 2000

Om het modulaire systeem voor een fabrieksautomatisering die aan de eisen voor een cleanroom voldoet, te voltooien, bevat het portfolio ook een gecertificeerd bandtransportsysteem voor gebruik in cleanrooms. De bandtransporteur cleanroom GUF-R 2000 is op basis van het transportsysteem GUF-P 2000 zodanig geoptimaliseerd dat er een zo laag mogelijke deeltjesemissie ontstaat. Bovendien veroorzaakt de transportband tijdens bedrijf nauwelijks luchtwervels dankzij het gebruik van een oppervlaktegekoelde gladmantelmotor. Dankzij de gladde en grote oppervlakken is de transportband zeer makkelijk te reinigen. Het systeem met de AF-aandrijfuitvoering werd door het Fraunhofer Institut IPA gecertificeerd voor luchtzuiverheidsklasse 4 conform DIN ISO 14644-01. Dankzij de modulaire opbouw en de geanodiseerde onderdelen, zoals zijgeleiding of bandsteunen, is de bandtransporteur veelzijdig te gebruiken. Voor de opbouw worden gesloten cleanroomprofielen uit de 50-serie en stelvoeten van roestvrij staal gebruikt. De bandtransporteur kan daarom goed in bestaande cleanrooms worden geïntegreerd.

 • Lagersystem aus Reinraumprofilen

  Cleanroom opslagsysteem

 • Übergabestation aus Reinraumprofilen

  Cleanroom overslagstation

 • Maschinen-Umhausung aus Reinraumprofilen

  Cleanroom machine behuizing

 • Aluminiumprofile für den Reinraum

  mk cleanroomprofielen

 • Spannverbinder für Reinraumprofile

  mk cleanroomverbinder

 • Spannverbinder für Aluminiumprofile

  mk spanverbinder met drukstuk

 • Laschen und Nutensteine zur nachträglichen Montage von Aluminiumprofilen

  mk inzwenkschakel 1 van roestvrij staal

 • Verschlußleisten für Aluminiumprofile

  mk afsluitprofielen

 • Endkappen für Aluminiumprofile

  mk eindkappen voor aluminium profielen

 • Gurtförderer für den Einsatz im Reinraum

  Bandtransporteur cleanroom GUF-R 2000

 • Lagersystem aus Reinraumprofilen
 • Übergabestation aus Reinraumprofilen
 • Maschinen-Umhausung aus Reinraumprofilen
 • Aluminiumprofile für den Reinraum
 • Spannverbinder für Reinraumprofile
 • Spannverbinder für Aluminiumprofile
 • Laschen und Nutensteine zur nachträglichen Montage von Aluminiumprofilen
 • Verschlußleisten für Aluminiumprofile
 • Endkappen für Aluminiumprofile
 • Gurtförderer für den Einsatz im Reinraum