Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Maschinenbau Kitz GmbH
Hoofdlocatie van mk Technology Group

Ampèrestraße 18
53844 Troisdorf, Duitsland
Tel.: +49 228 4598 0
Fax: +49 228 4531 45
info(at)mk-group.com
www.mk-group.com

 

Zaakvoerders
Sascha Krebs
Inschrijvingskantoor
AG Siegburg HRB Nr. 2107
Btw-nummer
DE 811793287

© Copyright 2023, Maschinenbau Kitz GmbH, Troisdorf, Duitsland

Productaansprakelijkheid
De informatie op deze webpagina is niet binden en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Ze hebben enkel een informatief karakter en zijn geen offertes / aanbiedingen in de zin van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Meer informatie en contractuele bepalingen kunnen bij Maschinenbau Kitz GmbH opgevraagd worden. Op basis van op de webpagina verkregen informatie kan geen zakelijke relatie inzake de voorgestelde goederen ontstaan.
De informatie op die webpagina's en de in die informatie beschreven producten en prestaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging op elk moment door Maschinenbau Kitz GmbH gewijzigd of geüpdatet worden. Voor zover elders niet uitdrukkelijk vermeld, bevatten de webpagina's van Maschinenbau Kitz GmbH geen garanties of kwaliteitsinformatie waarvoor Maschinenbau Kitz GmbH aansprakelijk is, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ook niet wat betreft de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. Maschinenbau Kitz GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de webpagina's. Een aansprakelijkheid voor elke directe of indirecte schade, eisen tot schadevergoeding, gevolgschade van welke aard dan ook en vanuit welke rechtsgrond dan ook, die door uw toegang of gebruik van de webpagina's ontstaat, in het bijzonder ook door aantasting van uw computeromgeving door virussen, is uitgesloten. Voor de rechtvaardiging en naleving van verplichtingen en de aansprakelijkheid van Maschinenbau Kitz GmbH voor Maschinenbau Kitz-producten en prestaties zijn uitsluitend de via hen afgesloten contractuele afspraken geldig, rekening houden met de algemene voorwaarden van Maschinenbau Kitz GmbH in de geldende versie.

Gegevensverzameling en -verwerking
Maschinenbau Kitz GmbH slaat persoonlijke gegevens van gebruikers van hun webpagina's enkel op wanneer ze hiervoor de toestemming hebben gekregen. Daarnaast worden enkel gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de datum en het uur van het bezoek, de bekeken pagina's, de naam van de internet service provider en de webpagina van waaruit de gebruiker toegang heeft gehad tot de Maschinenbau Kitz-webpagina's. Maschinenbau Kitz GmbH gebruikt die gegevens voor het meten van de webpagina-activiteiten, voor het opstellen van statistieken en voor het verbeteren van de door de webpagina's ter beschikking gestelde prestaties en informatie. Persoonlijke gegevens van de gebruiker die de gebruiker heeft vrijgegeven voor verwerking worden enkel gebruikt voor de behandeling van een aanvraag of binnen het kader van de toestemming en mits inachtneming van de toepasselijke voorschriften betreffende gegevensbeveiliging. Maschinenbau Kitz GmbH zal die gegevens nooit voor onoafhankelijk gebruik doorgeven aan andere ondernemingen . Maschinenbau Kitz GmbH zal gegevens (al dan niet persoonlijk) nooit voor onafhankelijk gebruik ter beschikking stellen van ondernemingen.

Recht op informatie
U heeft het recht om op uw vraag en kosteloos de over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens te ontvangen. Tevens heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, gegevens te blokkeren en te wissen. Wanneer u binnen onze webpagina - aangeboden pagina's en bestanden oproepen en daarbij gevraagd wordt om persoonlijke gegevens in te vullen, wijzen wij u erop dat die gegevensoverdracht via internet onbeveiligd plaatsvindt en dat onbevoegden die gegevens dus kunnen onderscheppen en vervalsen.

Links naar andere webpagina's
Koppelingen ("links") met webpagina's van derden worden als extra service ter beschikking gesteld. Die webpagina's zijn volledig onafhankelijk en worden niet gecontroleerd door Maschinenbau Kitz GmbH. Maschinenbau Kitz GmbH is niet aansprakelijk voor de inhouden van webpagina's van derden waarop u via Maschinenbau Kitz terechtkomt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de bepalingen inzake gegevensbeveiliging of het gebruik van zulke webpagina's.

Wereldwijde beschikbaarheid van producten
Op die webpagina kan informatie over Maschinenbau Kitz-producten voorhanden zijn die in uw land nog niet beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van zulke informatie op die webpagina betekent niet dat Maschinenbau Kitz GmbH van plan is om de beschikbaarheid van het product over de ganse wereld aan te kondigen.

Merken en auteursrechten
De merken en logo's (de "merken") die op die webpagina's afgebeeld zijn, zijn eigendom van Maschinenbau Kitz GmbH. Geen enkele informatie op die webpagina's mag geïnterpreteerd worden als garantie van licenties of merken. Hiervoor is een uitdrukkelijke schriftelijke inwilliging van Maschinenbau Kitz GmbH vereist. Het onbevoegd gebruik van die merken is streng verboden. Maschinenbau Kitz GmbH zal haar intellectuele eigendomsrechten wereldwijd in de mate van de overeenkomstige wetten doen gelden. Copyright© 2002 Maschinenbau Kitz GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, afbeeldingen, animaties, video's, muziek, geluiden en ander materiaal op die webpagina's zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Maschinenbau Kitz GmbH. Maschinenbau Kitz GmbH heeft de auteursrechten voor de keuze, de coördinatie en de rangschikking van het materiaal op die webpagina. Dat materiaal mag niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik of commerciële verspreiding en dat materiaal mag ook niet gewijzigd of naar andere webpagina's overgedragen worden.