Gurtförderer von mk für nahezu alle industriellen Anwendungen

Bandtransporteurs

Transportbanden in modulaire profielconstructie

Bandtransporteurs nemen in bijna alle industriële toepassingen het belangrijkste deel ban de transporttaken op zich en zijn vooral voor het transport van verpakte en onverpakte stukgoederen met de meest verschillende vormen en afmetingen geschikt.

Om producten in een procesroute aan een bewerkingsstation toe te voeren of af te voeren, zijn transportbanden in de installatiebouw het keuzemiddel. Door het uitgebreide aanbod aan standaard modules en accessoires kunnen de mk bandtransporteurs optimaal aan alle eisen worden aangepast. Naast rechte wegen zijn bandtransporteurs ook als bochten en kniktransporteurs verkrijgbaar.


Technische gegevens:

 • Breedtes: 50-2000 mm
 • Lengtes: 300-20000 mm
 • Totale belasting: gewoonlijk tot 200 kg
 • Snelheid: tot 80 m/min
 • Opties: Tweekabelig, knik, bocht, INOX

*van deze gegevens afwijkende waarden op aanvraag

Eigenschappen van mk-bandtransporteurs

 • Transport van stukgoederen zonder speciale eisen aan hun richting, positie of productondersteuningsgeometrie
 • Compacte constructie en daarmee optimaal integreerbaar in bestaande en complexe installaties
 • Gesloten bandoppervlak voor een willekeurige product opleg geometrie
 • Traploze keuze in spectrum aan breedte- en lengtevarianten.
 • Bolvormige aandrijf- resp. omkeerwalsen vereenvoudigen de bandinstelling en de loop in het midden van band op het bandlichaam.
 • Grote keuze aan standaardbanden, passend bij het transportgoed en de taakstelling, zoals geschikt voor opslag, levensmiddelen, anti-statisch, enz.
 • Dwarsmeenemers en golfranden individueel te realiseren
 • De profielconstructiewijze garandeert een scheluw-vaste constructie met goede draageigenschappen.
 • Gebruik van de zijdelingse groeven voor een optimale bevestiging van opbouwelementen zoals staanders, zijgeleidingen, initiators of andere accessoires

Catalogus transporttechniek

Gedetailleerde informatie over bandtransporteurs vindt u in onze catalogus transporttechniek.

Nu downloaden

Configurator transporttechniek

Met de QuickDesigner snel, eenvoudig en doelgericht een individuele mk-transportband inclusief CAD-model en offerte opstellen.

Nu configureren

Toepassingsvoorbeelden

Lagegeführter Transport von verpackten Lebensmitteln

Bij de productie van koude vleeswaren worden de verpakte pakketten in vier lijnen afgegeven door de verpakkingsmachine. Voor de verdere verwerking moeten deze op één enkele transportband bijeen worden gebracht. De pakketten moeten bovendien ook nog twee 90°-bochten doorlopen om op de volgende…

Verder lezen
Spiralförderer 01

Op een verpakkingslijn van een levensmiddelenfabrikant worden losse dozen in grotere dozen verpakt en van een etiket voorzien. Als de dozen dicht zijn, moeten ze aan de automatische palletering worden overgedragen. Om die te bereiken, moeten de dozen een hoogte van ca. 3,5 m overbruggen.

Verder lezen
Kunstrasen 01

Bijzonder kwetsbare producten kunnen al tijdens het neerzetten op een transporttechniek beschadigd raken. Dat geldt zowel voor zeer lichte en fragiele als voor zware en trillingsgevoelige producten. Er was een oplossing nodig om de trillingen tijdens het neerzetten te verminderen.

Verder lezen

FAQ bandtransporteur – Vragen en antwoorden omtrent de bandtransporteur

Hier vindt u de belangrijkstevragen en antwoorden omtrent de bandtransporteur. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er ook persoonlijk voor u. Neem rechtstreeks contact op met uw verantwoordelijke contactpersoon of gebruik ons algemene contactformulier.

De bandtransporteur is ook bekend als transportband, riemband, riemtransportband, riemtransporteur of in de volksmond als 'lopende band'. Bij mk kort en bondig GUF (GUrtFörderer (bandtransporteur)).

De bandtransporteur is bijzonder geschikt voor het transport van verpakte en onverpakte stukgoederen van de meest uiteenlopende vormen en afmetingen. En zonder speciale vereisten voor hun positie, locatie of productondersteunende geometrie. De band kan ook worden ontworpen als een stationair of mobiel transportsysteem.

Bij de bandtransporteur is het transportmedium een doorlopende, eindeloze band (transportband) die door wrijving wordt aangedreven via een aandrijf- en een omkeerrol. Daarentegen bestaat het transportmedium bij module- en scharnierbandtransporteurs uit schakelkettingen. Hoewel deze worden aangedreven door middel van vormsluiting, zijn ze niet zo stil als de bandtransporteur.

Een bandtransporteur bestaat voornamelijk uit:

 • Bandlichaam: Dragerconstructie bijv. aluminiumprofiel
 • Aandrijfrol: Staalwals met motor - direct, indirect of binnenliggend aangedreven
 • Omkeerrol: tegenoverliggende staalwals
 • Transportband: Eindeloze riem, aangedreven via wrijving
 • Onderriemplaat: Riemsteun voor glijdende ondersteuning, bijv. van roestvrij staal
 • Div. accessoires: Standaardsysteem, zijgeleidingen, bedieningselementen, enz.

Een bandtransporteur wordt in bijna alle industriële toepassingen gebruikt wanneer stukgoederen moeten worden getransporteerd zonder speciale eisen aan hun positie, ligging of productondersteuningsgeometrie. Producten van verschillende vormen en afmetingen, verpakt of onverpakt, licht of zwaar, komen in aanmerking. Naast rechte wegen kunnen ook banen rond bochten of op een ander vlak worden gerealiseerd.

Doorgaans zijn, afhankelijk van het transportbandontwerp, totale lasten tot 200 kg en snelheden tot 80 m/min mogelijk. Factoren die een invloed kunnen hebben op de belasting van de transportband zijn bijvoorbeeld:

 • het gewicht en de afmetingen van het product
 • het baanverloop
 • de breedte van de transporteur
 • de diameter van de wals
 • het type van de riem
 • de voorspanning
 • de lastverdeling, de modus en de omgevingsvoorwaarden

Omgevingsvoorwaarden

De dimensionering van een transportband is gebaseerd op de gebruikelijke omgevingsvoorwaarden in een productie. Dit betekent toepassing binnen bij temperaturen van +10 °C tot +60 °C, schone omgeving, gebruikelijke luchtvochtigheid van 30 - 60% en geen condensatie of druppelen. Naargelang riemmateriaal zijn echter ook temperaturen van -30 tot 150 °C mogelijk.

Alternatieven van mk

Voor het transport van olieachtige of scherpe producten of voor hogere omgevingstemperaturen, chemische bestendigheid of vocht is een modulebandtransporteur beter geschikt. De modulebandketting is robuuster en dienovereenkomstig slijtagebestendiger dan een riem.

Bij contacttemperaturen van het product met het transportmedium tot 200 °C moet een transportsysteem met stalen ketting worden gekozen.

En als het product met een bepaalde positie en oriëntatie moet worden getransporteerd, is transport met behulp van gereedschapspallet aan te bevelen. Ons werkstukdragersysteem Versamove, ons scharnierbandtransportsysteem Versaflex, onze opstuwingstransporteur SPU-2040 of onze cyclustransporteur TKU-2040 zijn hiervoor bijzonder geschikt.

Zoals alle transportsystemen bij mk worden ook de bandtransporteurs ontworpen op basis van het eigen mk-profielsysteem. Dus gemaakt van aluminiumprofielen en op stabiliteit gerichte verbindingstechniek met standaardschroeven. Lassen, doorslijpen of verven is niet nodig. Enerzijds zorgt de constructie met aluminiumprofiel voor een eenvoudige montage van de transportband en een maximale flexibiliteit bij het ombouwen. En anderzijds een torsiestijf bandlichaam met zeer goede draageigenschappen.

Een ander voordeel van de profielconstructie is dat alle installaties en systemen van mk onderling compatibel zijn en dus optimaal in bestaande en complexe installaties kunnen worden geïntegreerd. De gestandaardiseerde systeemgroef met een breedte van 10 mm zorgt ook voor integratie in constructies met aluminium profielen van andere fabrikanten.

Bovendien biedt de systeemgroef aan de twee lange zijden van het bandlichaam aansluitmogelijkheden voor aanbouwdelen zoals standaards, zijgeleidingen, initiatoren, aanslagen en andere accessoires.

Bandlichaamsprofielen

Voor de constructie van mk-transportsystemen zijn bandlichaamsprofielen met de meest uiteenlopende dwarsdoorsneden beschikbaar om aan tal van eisen te voldoen. Voor kleine bandtransporteurs kan een profiel direct als bandlichaam worden gebruikt, bijv. profiel mk 2100 voor de bandtransporteur GUF-P Mini. Voor grotere bandlichamen voor riem-, tandriem-, ketting- en scharnierbandtransporteurs of ook rolbanden worden de profielen als zijwanden gebruikt en gecombineerd door middel van een omkeerrol, dwarsbalk of rolbandrol. Afhankelijk van de dwarsdoorsnede van het profiel kan voor het rechtstreeks opleggen van de transporteur de transportband ook in het bandlichaam worden geleid.
 

Functieprofielen voor transporttechniek

mk biedt een enorme verscheidenheid aan gestandaardiseerde en modulair opgebouwde bandtransporteurs. De bandtransporteur werd midden de jaren 70 bij mk als standaard ontwikkeld. Vandaag vormen ze, na ontelbare verdere ontwikkelingen, het geoptimaliseerde zwaartepunt van het mk transporttechniekportfolio. In de loop van de jaren zijn voor de rechte modellen veelzijdige bandtransporteurseries ontstaan, in alle grootte- en gewichtsklassen. De perfecte transportband kan worden geconfigureerd voor bijna elk transportmateriaal, elke transportfunctie en elke omgevingsomstandigheid. Traploos selecteerbare breedtes van 50 mm tot 2 m of lengtes van 300 mm tot 20 m, een belastbaarheid tot 200 kg of snelheden tot 80 m/min, wat betreft de constructie is nagenoeg alles mogelijk.

Systeemselectie aan de hand van belasting en breedte van de transportband

Het volgende diagram kan worden gebruikt om de toelaatbare totale belasting afhankelijk van de breedte van de transporteur per transportsysteem te bepalen. De opgenomen waarden gelden voor de max. omkeerdiameter per systeem en een riem met een sterkte K1% van 5-8 N/mm

Naar het productfilter

Ja, bandtransporteurs van mk zijn doorlopend in elke lengte en breedte van het aangegeven spectrum te verkrijgen. Om de band echter veilig en stabiel te laten lopen, moet er gelet worden op de juiste lengte-breedteverhouding (zie vraag 6). In individuele gevallen zorgen we ervoor dat de maximale breedtes en lengtes evenals de ideale lengte-breedteverhouding worden overschreden door passende ontwerpmaatregelen te nemen.

Voor een vlotte en snelle levering van de bandtransporteur is het aanbevolen de breedte van de transporteur te kiezen uit het betreffende beschikbare raster. Door het gebruik van standaardcomponenten kunnen moeizame en dure speciale constructies worden vermeden.

Om een veilige en stabiele riemweg te waarborgen, moet er sprake zijn van een ideale lengte-breedte-verhouding van de bandtransporteur. Als deze verhouding niet bestaat, kan de sturende werking van de bolvormige wals voor het automatisch justeren van de band zich niet ontvouwen.

Het stabiele bereik zonder beperkingen staat in de verhouding van lengte tot breedte, van 2:1 tot 20:1, dus van dubbel zo lang als breed tot 20 keer zo lang als breed.

Het bereik 1,5:1 tot 2;1 is in de meeste gevallen eveneens zonder beperking mogelijk, maar vergt wel een controle van de constructie. Het bereik 1:1 tot 1,5:1 is uitsluitend mogelijk met beperkingen en met aanvullende constructieve maatregelen, zoals wiggen in lengterichting.

In het bereik 20:1 tot 50:1 mogen enerzijds enkel nog dwars stijve riemen worden gebruikt en zijn anderzijds dwarskrachten niet meer toegestaan. Die ontstaan bijvoorbeeld bij zijdelings afschuiven, zijdelingse producttoevoer, productoverdracht en -oriëntatie via zijgeleiding en bij een asymmetrische lastverdeling.

Ja, horizontale materiaalstroom rond hoeken kan worden gerealiseerd met een bochtriemtransporteur. Dit is een stand-alone transportmodule. In combinatie met rechte lijnen en bochten is een continue en ononderbroken aaneenschakeling gegarandeerd. De getransporteerde goederen worden contactloos geleid en behouden hun oriëntatie.

De bochtriemtransporteur KGF-P 2040 is in de uitvoeringen 90° en 180° en in te benutten breedte van 300 tot 600 mm beschikbaar. Bovendien is deze uitgerust met een rollende mesrand ø 20 mm (zie vraag 19), die ook een overdracht van klein transportmateriaal verzekert.

Alternatieven van mk

In een doorlopende ketting, waarin de getransporteerde goederen met contact kunnen worden geleid, worden bijvoorbeeld zijgeleidingen, schakelaars of pushers gebruikt. Hiermee kan een product van een transportband worden overgebracht naar een haaks daarop geplaatste transportband.

Als de constante stroom van de ketting kan worden onderbroken, kan de verandering van richting ook worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld door een roterende hefinrichting. Deze neemt het product van transporteur 1, draait in de transportrichting van transporteur 2 en brengt het product daarop over.

Ja, met bandtransporteurs kunnen producten ook naar andere niveaus worden getransporteerd. Hellingen en afdalingen tot ca. 20° zijn meestal mogelijk met een rechte bandtransporteur. Dit is afhankelijk van de keuze van de riem, het productgewicht en het aandrijfvermogen.

Kniktransporteurs, ook wel Z-transporteurs genoemd, worden gebruikt voor hellingen van meer dan 20° en vooral voor het verticale transport van kleine onderdelen. De kniktransporteur KFG-P 2000 werd voor dit doeleinde geconstrueerd en is gebaseerd op de bandtransporteur GUF-P 2000. De hoek van de knikken is variabel realiseerbaar en verschillende banden, doppen, standaarden, trechters, glijplanken en zijgeleidingen kunnen worden gekozen. Als bewegelijke transporteenheid met rollen is de serie bijzonder geschikt voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld voor het vullen van containers en draadijzeren boxpallets.

De KFG-P 2000 ECO is een doorontwikkeling van de serie KFG-P 2000 met een begrenzing tot 18 varianten. ECO staat voor economische efficiëntie, d.w.z. een geoptimaliseerde kosten-batenverhouding, die zich weerspiegelt in een voordelige prijs en snelle levering.

Het transportmedium van de bandtransporteur is de transportband. Deze eindloze riem wordt door middel van wrijving over twee rollen bewogen: Aandrijf- en omkeerrol. De aandrijfrol wordt gemotoriseerd door een kopaandrijving, onderriemaandrijving of inwendige aandrijving.

Bij kop- en onderriemaandrijving wordt het vermogen rechtstreeks via de as of indirect via een ketting resp. tandriem overgebracht. Het voordeel van de indirecte aandrijving is de mogelijkheid tot een overbrenging, fijne instelmogelijkheid voor de snelheids en een eventuele gedempte aanloop.

De plaatsing van de kopaandrijving incl. motor kan worden gedefinieerd aan de invoer- of uitvoerzijde, onder of boven het bandlichaam en links of rechts. De motorstand kan met 0°, 90°, 180° of 270° worden gekozen.

De onderriem of middenaandrijving is onder het transportniveau aangebracht met behulp van twee insnoerwalsen. Transporteurs met onderriemaandrijving bieden het voordeel van bepaalde omkeerwerking en de mogelijkheid van mesranden aan zowel invoer- als uitvoerzijde (zie vraag 19).

Bij de inwendige aandrijving wordt een trommelmotor gebruikt waardoor de transportband geen storende contouren vertoont. Daardoor is  deze optimaal geschikt voor integratie in installaties met beperkte montageruimte.
 

Aandrijvingen voor mk transporttechniek

Ja, meerdere transporteurs kunnen synchroon met één motor worden aangedreven.

Bij parallel lopende lijnen kan een bandtransporteur met kopaandrijving (AC en AF) worden gekoppeld aan een willekeurig aantal bandtransporteurs zonder eigen aandrijving (AA). Hiervoor worden de tappen van de uitgelijnde aandrijfrollen eenvoudig met koppelingen verbonden.

Een dergelijke koppeling kan uiteraard ook uitgevoerd worden met onderbandaandrijvingen (BC met BA). Dit is bijvoorbeeld handig als de afstanden tussen de transportbanden instelbaar moeten zijn. In dit geval worden de binnenste transportlijnen gemonteerd op geleidestangen of geleid door een lineaire eenheid, zie onderstaande foto.

Bij achter- of over elkaar geplaatste bandtransporteurs kan de aandrijving door middel van een ketting resp. tandriem plaatsvinden.

Ja, een bandtransporteur kan naar behoefte worden in- en uitgeschakeld, bijv. voor het laden of lossen van onderdelen. In continubedrijf loopt een transporteur zonder onderbreking. Het transportmateriaal wordt op de lopende transportband geplaatst.

Bij max. vier uitschakelingen per minuut spreekt men van Uitschakelmodus. In principe wordt dit ook aanbevolen om slijtage te verminderen als er langer dan 30 seconden geen actie verwacht wordt.

De cyclusmodus is normaliter een vaste cyclus, die zich herhaalt. Meer dan 30 cycli per minuut vereisen overwegend servoaandrijvingen. Meer dan 60 cycli per minuut zijn op aanvraag mogelijk, vereisen echter een gedetailleerde beoordeling van de toepassing.

Belangrijk bij de cyclusmodus is het opgeven van de te behalen herhaal- en positioneernauwkeurigheid. Positioneernauwkeurigheden in het bereik van ± 10 mm zijn mogelijk met eenvoudige middelen zoals initiatoren of fotocellen. Het bereik van ± 5 mm vereist normaliter een vormsluitende aandrijving en regeling met signaalzenders. Het bereik van ± 1 mm vertegenwoordigt de overgang naar lineaire techniek.

De diagrammen tonen enerzijds de noodzaak van een hogere maximumsnelheid voor cyclusmodus in vergelijking met continubedrijf, anderzijds een voorbeeldverloop van cyclusmodus met softstart en stilstand voor een andere actie, bijv. voor de verwerking van het transportmateriaal.

Ja, te transporteren producten kunnen op een bandtransporteur worden opgestuwd.

In opstuwingsbedrijf draait de transporteur onder het gestapelde product door. Dit kan zowel permanent als kortstondig plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het bewegen tegen een eindaanslag, bij kleine snelheidsverschillen van de ene naar de andere transporteur of bij het dwars verschuiven van lichte lasten.

Al naargelang de totale belasting en snelheid kan eventueel een dubbel zo hoog motorvermogen nodig zijn, omdat de wrijvingswaarde van continu- naar opstuwingsbedrijf kan verdubbelen. Dit moet echter afhankelijk van het toepassingsgeval gedetailleerd worden nagegaan. Hoeveel gewicht wordt er daadwerkelijk opgestuwd? Wat is de wrijvingswaarde van het op te stuwen product?

Er moet over het algemeen op worden gelet of het gebruikte te transporteren product voor de betreffende toepassing „geschikt voor opstuwen”, „beperkt geschikt voor opstuwen” of „niet geschikt voor opstuwen” is (zie vraag 16).

Er worden standaard kwalitatief hoogwaardige motoren en versnellingsbakken van SEW Eurodrive gebruikt. De transmissiemotoren bestaan uit asynchrone driefasige asynchroonmotoren of gelijkstroommotoren en worden gecombineerd met spiroplan-, wormwiel- of tandwielaandrijvingen. Ze hebben efficiëntieklasse IE3 en beschermingsklasse IP 54. Individuele motoren, servomotoren alsmede UL-CSA goedkeuring of multirange-motoren worden optioneel gebruikt.

Motorkeuze aan de hand van belasting en snelheid

Aan de hand van het volgende diagram kan het benodigde motorvermogen afhankelijk van de totale belasting (te transporteren product en transportmiddel) en de snelheid worden bepaald. De waarden die hieruit voortkomen, komen overeen met een glijwrijving van µ = 0,3 zoals deze bij bandtransporteurs tussen riem en onderriemplaat bestaat.

Voorbeeld van de invloed op de toegestane totale belasting en snelheid als...

a. ... de wrijvingswaarde van een bandtransporteur (µ=0,3) naar een rolband (µ=0,15) wordt gehalveerd.
b. ... de wrijvingswaarde van continubedrijf (µ=0,3) naar opstuwingsbedrijf (µ=0,6) wordt verdubbeld.

Deze waarden zijn bedoeld als grove richtcijfers en moeten al naargelang de toepassing nauwkeuriger worden bepaald. Welke grootte en soort omkering wordt gebruikt? Is er een mesrand nodig? Moet het product worden opgestuwd? Van welke wrijvingswaarde is sprake? Een exacte waarde wordt bereikt door een gedetailleerde motorberekening. Bij een groot deel van de berekeningen is de behoefte van het motorvermogen in de praktijk lager dan aangenomen.

Binnen de voorgegeven kaders kan een nominale snelheid worden gekozen. De maximale transportsnelheid is afhankelijk van de keuze van de motor, de bandbelasting, de bedrijfsmodus en overige invloeden. De aangegeven snelheden zijn nominale eenheden en kunnen als gevolg van toerentaltoleranties van de motoren (tot -10% en +20%) afwijken. Een hogere snelheid treedt ook op bij gebruik in een stroomnet met 60 Hz, zoals in de VS.

Als exact gedefinieerde snelheden absoluut vereist zijn, kunnen deze met een frequentieomvormer of met de mk-reglomat worden gewaarborgd.

mk-reglomat voor gelijkstroommotor
Bij gelijkstroom kan de snelheid met behulp van reglomaten in het bereik 1:6 (0,25-1,5 A of 0,5-3 A) worden geregeld.

Frequentieomvormers (FO) voor draaistroommotor
Met behulp van frequentieomvormers kan de snelheid van de transporteur bij draaistroom worden geregeld, waarbij wordt uitgegaan van een nominale snelheid bij 50 Hz, in het bereik 1:7 (10-70 Hz).

Voor een nog groter regelgebied van bijv. 1:100 is het gebruik van servomotoren op aanvraag mogelijk.
 

Regelaar voor mk transportsystemen

Een rubberen aandrijfwals kan worden gebruikt als een bandtransporteur maximaal moet worden versneld, met name onder vochtige omstandigheden. Daardoor kan het draaimoment van de motor optimaal en zonder slip op de riem worden overgedragen. Voor het gebruik van een staande mesrand (zie vraag 19) is een rubberen aandrijfwals normaal gesproken bijvoorbeeld nodig. Het nadeel van deze oplossing is echter de verhoogde slijtage.

Riemen van transportbanden worden tijdens gebruik blootgesteld aan permanente belasting van te transporteren product en omgevingsvoorwaarden. De juiste keuze van het geschikte te transporteren product is dan ook zeer belangrijk en afhankelijk van veel parameters.  

Geschikt voor opstuwing, beperkt geschikt voor opstuwing of met goede meeneemeigenschappen.
Geschikt voor mesranden, anti-statisch of FDA-conform.
Oliebestendig, snijvast of temperatuurbestendig.
Gestructureerd, met opdruk of transparant.
PVC, PU of Novo.

De standaard transportbanden van mk bieden een ruime keuze aan uiteenlopende materialen en structuren voor vrijwel elke transporteis.
 

Naar de transportbanden
 

De transportband kan al naargelang de transporteis bovendien van lasprofielen, zoals latten of asranden, worden voorzien. Asranden dienen bijvoorbeeld als zijdelingse begrenzing om de laadhoogte van de bandtransporteur te vergroten. Latten dienen als meenemers van het te transporteren product bij transporteurs met een helling of voor separatie van de riem (zie vraag 17).

Ja, op een transportband kunnen bereiken worden gedefinieerd of gesepareerd.

Als producten op een bandtransporteur worden gesorteerd, dus in een bepaalde volgorde worden toegevoerd, moeten verzamelingen producten worden getransporteerd. In dit geval kan de transportband van afscheidingen en markeringen worden voorzien.

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een riem met een opdruk van bijbehorende lijnen en nummers. Het te transporteren product kan op die manier just-in-sequence, dus overeenkomstig de volgorde van het proces, worden geplaatst en verwerkt.

Met behulp van lasprofielen, zoals dwarse latten, kan een riem eveneens worden gesepareerd. Zo kunnen losse vakken worden gecreëerd, waarbinnen verzamelingen van producten bij elkaar worden gebracht, zoals gebruikelijk bij postorderbedrijven. Met behulp van fotocellen kunnen de dwarse latten ook worden gebruikt om de transportband te tacten. In eerste instantie zijn dwarse latten echter bedoeld voor het meenemen van het te transporteren product bij schuine transportbanden. Met name in combinatie met asranden voor het transport van stortgoed (zie vraag 18).
 

Naar de lasprofielen

Het is het eenvoudigst om producten zonder enige aanraking te transporteren en weer te verwijderen. Als geleiding van de producten noodzakelijk is, is zijgeleiding de oplossing die het meest wordt gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat het product niet naar beneden kan vallen of met de omgeving in botsing kan komen, kunnen zijgeleidingen eenvoudig worden toegepast als zijbegrenzing van de bandtransporteur. Zij hebben in dat geval een vaste positie, meestal op de buitenrand van de transporteur.

Als de positie, ligging of oriëntatie van het product moet worden gemanipuleerd, kunnen zijgeleidingen op veel manieren worden toegepast. Met behulp van zijgeleidingen kan het product bijv. ...

 • …bij een hoog zwaartepunt worden gestabiliseerd, …
 • …op de bandtransporteur worden gecentreerd, …
 • …op de transportweg worden omgeleid …
 • …worden in- en uitgevoerd …
 • …naar verschillende sporen worden geleid …
 • …of horizontaal worden gedraaid.

Zijgeleidingen kunnen vast worden gemonteerd of afhankelijk van de toepassing instelbaar worden uitgevoerd. Als vaak van formaat wordt gewisseld, kan verstelling ook plaatsvinden met behulp van lineaire geleidingen met een handwiel en teller/digitale weergave. Automatische verstelling is op aanvraag mogelijk.

Zijgeleidingen kunnen eenvoudig op de laterale systeemgroef van het bandlichaamsprofiel worden gemonteerd. Vrijwel alle configuraties zijn te realiseren. Door toepassing van het mk-aluminiumprofielsysteem zijn er nauwelijks beperkingen aan de constructie.

Naar de zijgeleidingen
 

Voor het transport van kleine producten en bulkgoed mag zich tussen de zijgeleiding en de bandtransporteur geen spleet bevinden. In dit geval kan een golfrand als zijbegrenzing dienen. Dit betreft een gegolfd lasprofiel dat in de lengterichting op de buitenranden van de bandtransporteur is bevestigd. Een golfrand wordt met name toegepast bij kniktransporteurs.

Naar de lasprofielen

 

Bij het transport van kleine producten is het belangrijk dat de overgang van de ene bandtransporteur naar de andere, bijv. van een bocht naar een rechte lijn, zo klein mogelijk wordt gehouden. Het product wordt veilig overgedragen als het ca. 3 keer zo lang is als de afstand van steunpunt tot steunpunt. Dit kan worden gerealiseerd met een zogenaamde mesrand. Dit kan een omkeerwals zijn met een bijzonder kleine diameter (rollende mesrand, ø 12/19 mm) of in speciale gevallen een vaste rand waarover de bandtransporteur glijdt (staande mesrand, ø 10 mm). Bij de keuze van de riem moet rekening worden gehouden met de toelaatbare minimumdiameter van de omkering.

Voor de goede werking van een bandtransporteur is onder meer een veilige en stabiele opstelling van essentieel belang. De bevestiging van de bandtransporteur moet geschikt zijn voor de desbetreffende toepassing. Er zijn verschillende types standaarden verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en gewichtsklassen. Hiervoor gelden nauwelijks beperkingen:

 • Compacte mono-standaarden voor smalle en korte transportbanden
 • Stevige standaard in H-vorm met dwarsstukken en/of voettraversen voor een bijzonder stabiele opstelling
 • Standaard met bok- of zwenkwielen voor mobiele toepassing
 • In hoogte verstelbaar en zwenkbaar voor wisselende procesomstandigheden
 • Individuele frames voor speciale omstandigheden
 • Rechtstreekse koppeling met het machineframe via de systeemgroef van het bandlichaam

De standaardsystemen van mk zijn individueel configureerbaar en kunnen aan alle toepassingen en omstandigheden worden aangepast. Door toepassing van het mk-aluminiumprofielsysteem zijn er nauwelijks beperkingen aan de constructie. Met het oog op de stabiliteit moet echter rekening worden gehouden met de verhouding tussen hoogte en breedte alsmede het lastzwaartepunt en externe invloeden.

Naar de standaardsystemen

 

Kleine transporteurs en bandtransporteurs met zo weinig mogelijk storende contouren zijn met name geschikt voor kleine ruimtes.

Speciaal voor dit doeleinde hebben wij de kleine transporteur GUF-P Mini ontwikkeld. Deze serie is dankzij de geringe inbouwhoogte van 35 mm optimaal geschikt voor toepassing in complexe installaties in kleine ruimtes. Omdat de riem binnen het bandlichaam wordt teruggevoerd, kan deze transporteur zelfs direct op het machinebed worden geplaatst. Deze transporteur is verkrijgbaar met een lengte van 360 tot 5.000 mm en een bandbreedte van 75 tot 150 mm.

Naar de GUF-P MINI
 

Storende contouren

Voor de meeste toepassingen is de compacte bouwhoogte van het bandlichaam bepalend. Storende contouren zoals de aandrijving mogen uitsteken en iets groter zijn. Voor het merendeel bevinden zij zich buiten het relevante bereik van de machine.

Als de aandrijving echter een stoorzender is, zijn er veel mogelijkheden om de aandrijving anders te positioneren of de omvang daarvan aan te passen. Onze kopaandrijvingen (A*) of ook onderriemaandrijvingen (B*) kunnen nagenoeg willekeurig op de transporteur worden gemonteerd. Optioneel kunnen ook stappenmotoren en servomotoren met een hoge vermogensdichtheid worden toegepast. Vergeleken met DASM (driefasige asynchrone motoren) met grote tandwielen zijn zij aanzienlijk compacter.

Als de hele transporteur in een machine moet worden ingebouwd, mag deze doorgaans geen of slechts weinig storende contouren hebben. In dit geval wordt een inwendige motor, bijv. een trommelaandrijving (C*), aanbevolen. Deze is voor de GUF-P 2000 verkrijgbaar met ø 53 en 81 mm.

Aandrijvingen voor mk transporttechniek
 

Alternatieven van mk

Als een bijzonder smalle transporteur wordt benodigd, kan het bijv. vanwege de lengte van de transporteur of de plaatselijke omstandigheden voorkomen dat de aanwezige wrijvingsparing door een te klein wrijvingsvlak niet toereikend is voor de aandrijving. In dit geval wordt een tandriemtransporteur aanbevolen die wordt aangedreven door vormparing.

Ja, naast het eenvoudige transport van A naar B kunnen bandtransporteurs met behulp van eenvoudige middelen ook separeren, sorteren of bufferen.

De eenvoudigste manier om te bufferen of op te slaan is het product tegen een aanslag, een zogenaamde eindstop, te bewegen en zo op de bandtransporteur op te stuwen (zie vraag 12). Het buffervlak komt hier overeen met het beschikbare vlak op de bandtransporteur. Door één of meerdere parallelle, tegengesteld werkende transportbanden kan dit vlak worden vergroot. De stuwingsdruk wordt in dit geval gereduceerd en brugvorming wordt voorkomen. Deze manier van bufferen is zowel geschikt voor carrouseltaken als voor taken volgens het first-in-first-out-principe. Voor zeer kleine producten waarvoor een minimale tussenruimte tussen de afzonderlijke transportbanden nodig is, wordt het gebruik van scharnierband- of modulebandtransporteurs aanbevolen. Met deze zogenaamde BiFlow-functie kan het transportmiddel niet alleen worden gebufferd, maar ook gesepareerd en geordend . Er kan dus een ordening worden aangebracht die geschikt is voor automatisering.

Een andere mogelijkheid om producten te separeren of te egaliseren kan door bandtransporteurs met verschillende snelheden worden gerealiseerd. Het transportmiddel wordt hierbij van een langzaam lopende band naar een snel lopende band gestuurd. Dat werkt zowel bij achter elkaar als bij parallel geplaatste transportbanden. Als de producten echter van een snelle transportband op een langzame terechtkomen, worden ze afgeremd en worden de afstanden tussen de producten kleiner.

Om transportmiddelen te separeren, maar ook om ze te sorteren en uit te sluizen kunnen bovendien diverse aanvullende componenten worden gebruikt. Hier zijn aanbouwelementen zoals aanslagen, zijgeleidingen, wissels of sterwielen van toepassing. Deze kunnen de producten exact en met de gewenste cyclus van het proces verwerken.

Alternatief van mk

Voor bufferen, opslaan, egaliseren en separeren wordt normaal gesproken ook een draaitafel gebruikt. Die wordt tussen 2 werkstappen geplaatst. Het vrije vlak op de tafel dient als opslag en de producten kunnen al naargelang de behoefte worden uitgesluisd en weer aan het proces worden toegevoerd.

Om aan speciale eisen te voldoen, kunnen aanvullende functies in de bandtransporteur worden geïntegreerd. Er worden bijvoorbeeld verlichtingseenheden voor optische testsystemen of vacuümbanden voor in de positie gefixeerd transport gebruikt. Maar ook magnetische transportbanden voor ferromagnetische materialen of leestransportbanden met geïntegreerde systemen voor het lezen en schrijven van gegevens (bijv. RFID) kunnen worden gerealiseerd. Bijzondere taken vergen speciale oplossingen.
 

Naar de speciale transportbanden

Ja, u kunt de bandtransporteur zelfstandig in gebruik nemen. Voor de mechanische opbouw wordt er met de transportband een handleiding in het Duits en Engels meegeleverd.

Als uitvoering met besturing (reglomat, frequentieomvormer) beschikt de transportband over het CE-keurmerk en voldoet aan de vereisten van de machinerichtlijn (MRL) voor een volledige machine. In dit geval hoeft deze slechts met een stekker op de stroomvoorziening te worden aangesloten.

De motor is standaard weliswaar gemonteerd, maar niet aangesloten. De uitlevering vindt plaats tot „Motor met klemmenkast”. De elektrische installatie moet in dit geval door een vakman worden uitgevoerd.

Een sikkelvormige band is een transportband die niet ”nauwkeurig” is geproduceerd en een bocht beschrijft over de lengte (net als een sikkel). Dit defect is het resultaat van het niet in acht nemen van de toegestane productietoleranties bij het snijden van de breedte en de niet-haakse verbinding naar de eindloosband. Dergelijke banden verstoren de zelfcentrering doordat de sturende werking van de bolvormige walsen verschilt. Dit defect is het beste te herkennen wanneer de niet-gemonteerde band dubbel op elkaar ligt. Onze servicetechnici beoordelen dit graag aan de hand van een foto. Als de band inderdaad sikkelvormig is, dan moet deze worden vervangen.

Als u in het geval van een defect of een klacht hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons serviceteam via service(at)mk-group.de.

Vermeld het machinenummer en/of maak een foto van het mk-typeplaatje (dit bevindt zich op de aandrijving van de transporteur) en beschrijf ons kort wat er aan de hand is.

De bij de transporteur gevoegde documentatie bevat o.a. tekeningen en slijtageonderdeellijsten. Daar kunnen de benodigde onderdelen voor een vervanging worden geïdentificeerd.

Als de transportband versleten of defect is, moet deze worden vervangen. Bij transporteur tot een breedte van 600 mm kan deze direct ter plaatse worden vervangen en gelast. Een mobiele lasinstallatie voor de banden zorgt voor eindloze verbindingen met maximale verbindingskwaliteit.

Bijna alle elektronische, elektrische en opto-elektronische bouwelementen behoren tot de ESD-gevoelige bouwelementen (ESDS = electrostatic discharge sensitive). Om de gevoelige bouwelementen tegen (onherstelbare) beschadiging te beschermen, is een effectieve ESD-beveiliging nodig. Deze is beschreven in de normenserie NEN-EN 61340.

De bij mk gebruikelijke ESD-uitvoering van transportsystemen voorziet in de volgende maatregelen:

 • Antistatisch transportmedium (transportband) en glijstrips met < 1011 ohm oppervlakteweerstand
 • Geleidende onderdelen, zoals “PE”-schakels met < 105 ohm oppervlakteweerstand als ESD-beveiligingscomponenten
 • Ontworpen voor een droge omgeving (luchtvochtigheid > 40% en < 60%) en een omgevingstemperatuur van 20 °C

ESD aanvraagformulier

 

Ja, mk heeft de knowhow en ervaring voor de ontwikkeling van speciaal aangepaste transporteurs voor cleanroom en laboratorium. Deze zogenaamde cleanroomtransporteurs zijn band- en tandriemtransporteurs die speciaal zijn aangepast op geringe partikelemissie en een geoptimaliseerde reiniging. Ze zijn vooral geschikt voor het gebruik in productieomgevingen met hoge eisen aan technische zuiverheid, zoals in de micromechanica, bij de productie van elektronische en optische apparaten en bij de productie van batterijen en brandstocellen. De bandtransporteurs zijn certificeerbaar en worden bovendien onder cleanroom-omstandigheden geproduceerd en kunnen daarnaast voor snel gebruik in een cleanroom verzegeld verpakt en geleverd worden.
 

Naar de cleanroomtransporteurs

 

Normaal gesproken zijn bandtransporteurs behoorlijk slijtvast en onderhoudsarm. Om uitval te voorkomen, moet de bandtransporteur echter toch regelmatig preventief worden onderhouden. In het ideale geval overeenkomstig de in de gebruiksaanwijzing vermelde intervallen. Om veiligheidsredenen mag dit onderhoud echter alleen worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid deskundig personeel. Iemand die niet deskundig is, moet contact opnemen met het mk-serviceteam. Afhankelijk van de eisen van de klant kunnen er ook individuele onderhoudscontracten worden afgesloten.

De transporteur moet goed schoon zijn, dat is de basis voor een storingsvrij bedrijf. Niet-deskundig personeel kan de band, de onderriemplaat en andere vrij toegankelijke modules onderwerpen aan een visuele controle en kan de benodigde oppervlakkige reiniging uitvoeren, zodat de continuïteit en bedrijfszekerheid zijn gewaarborgd. Afhankelijk van de band moeten er verschillende reinigingsmethodes worden gebruikt (gladde band: vochtige doek, gevoeld band: zuiger). Om verwondingen uit te sluiten, moet de transporteur voor aanvang van de werkzaamheden worden losgekoppeld van de elektriciteit.
 

Naar de technische service

 

De band wordt af fabriek gespannen en afgesteld voordat de transporteur wordt geleverd. Als de transportband van uw transporteur niet goed in het spoor blijft (er is dan sprake van scheefloop), dan moet u het volgende controleren:

 • Het bandlichaam mag niet verdraaid zijn opgesteld. Het transportniveau moet vlak zijn uitgelijnd en met een waterpas in de lengte en dwarsrichting worden gecontroleerd.
 • Alle walsen moeten schoon zijn. Beschadigde of sterk versleten onderdelen moeten worden vervangen.
 • Alle walsen (aandrijving, omkering en, indien van toepassing, onderbandwalsen) moeten axiaal parallel en haaks op de riemweg zijn uitgelijnd.
 • De voorspanning van de band mag niet hoger zijn dan voor het correct meenemen van de band onder belasting is vereist.

Door het transport, de opstelling en het ontspannen van de band in de eerste 2 weken na de inbedrijfstelling kan het echter nodig zijn om deze na te spannen of nog wat af te stellen. Omdat de transportband bovendien wordt blootgesteld aan hoge belastingen zal deze in de loop der tijd langer worden. De band moet van tijd tot tijd dus ook worden nagespannen. Het instellen van het spoor is hierbij ook van essentieel belang.

Om veiligheidsredenen mag dit onderhoud echter alleen worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid deskundig personeel. Iemand die niet deskundig is, moet contact opnemen met het mk-serviceteam. Afhankelijk van de eisen van de klant kunnen er ook individuele onderhoudscontracten worden afgesloten.
 

Naar de technische service


Bolvormige (cilindrisch-conische) walsen
Het afstellen van de band wordt bij alle mk bandtransporteurs aanzienlijk vereenvoudigd door bolvormige aandrijf- en omkeerwalsen. De bolvorm zorgt ervoor dat de band in het midden op het bandlichaam loopt. De band streeft hierbij door de verschillende omtreksnelheden van de wals naar een krachtenevenwicht tussen het linker en rechter conische gedeelte. Voor deze zelfafstelling moet de band goed voorgespannen zijn en is, afhankelijk van het type band, een verhouding tussen lengte en breedte nodig van 2:1 tot 20:1. Het is volkomen normaal als de band daarbij pendelt. De band moet 2–10 keer rondgaan, zodat de sturende werking van de bolvormige wals tot zijn recht kan komen. Daarom is de band altijd iets smaller dan de transporteur. Een licht contact aan de rand van het bandlichaam of bij de aansluitelementen (zoals bandstandaarden of zijgeleiding) is over het algemeen niet kritisch.