Privacybescherming

(Version: 01.02.2022)

Maschinenbau Kitz GmbH, met de directie Sascha Krebs, Ampèrestraße 18, 53844 Troisdorf, wil, als verantwoordelijke instantie en dienstverlener, u als gebruiker van het aanbod van https://www.mk-group.com over de wijze, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van ons webaanbod in het algemeen op begrijpelijke wijze informeren. Hierbij willen wij u wijzen op de mogelijkheden en rechten die u heeft.

Vanzelfsprekend nemen wij de wettelijke bepalingen van de wet op de privacybescherming General Data Protection Regulation (EU-GDPR), de mediawetgeving (Duitsland: Telemediengesetzes, TMG) en andere bepalingen betreffende gegevensbescherming en de hieruit volgende verantwoording voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in acht. Hierover willen wij u daarom de volgende belangrijke aanwijzingen geven:

1 Persoonlijke gegevens – Soort en omvang van het verzamelen, en het gebruik ervan

1.1 Onderwerp van privacybescherming zijn persoonlijke gegevens. Hierbij gaat het om afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon zoals naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer of bankrelatie.

1.2 Wij verzamelen, verwerken of gebruiken alleen dergelijke persoonlijke gegevens die voor gebruikmaking en uitvoering van onze diensten vereist zijn of waarvan u in het gebruik ervan heeft toegestemd, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, andersoortige communicatie of webanalysen. Anders verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend, indien een rechtsvoorschrift dit onafhankelijk daarvan toestaat of zelfs voorschrijft.

1.3 Om het aanbod op onze website te bekijken en u erover te kunnen informeren, is het in principe niet vereist dat u persoonlijke gegevens bekend maakt. Indien u zich echter op ons kosteloze informatiemateriaal zoals onze elektronische nieuwsbrief https://www.mk-group.com/nl/newsletter.html door middel van de zgn. double opt in procedure wilt abonneren en er gebruik van wilt maken, of indien u individuele verzoeken via onze support-e-mail naar ons verstuurt of telefonisch contact met ons opneemt, hebben wij van u natuurlijk persoonlijke gegevens nodig om correct te kunnen reageren, met u contact op te kunnen nemen en aan uw wensen te kunnen voldoen. Het betreft hier bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel uw postadres en telefoonnummer.

1.4 Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om u online voor een klantaccount te registreren. Hiermee heeft u door middel van een persoonlijk wachtwoord toegang tot onze websitediensten

 • in onze webshop https://shop.mk-group.com/
 • resp. onze CAD-service https://mk.partcommunity.com/3d-cad-models/sso/
 • onze transporttechniek-configurator https://quickdesigner.com/
 • of onze bedrijfsinrichting-configurator https://www.mk-group.com/nl/service/tools/configurator-veiligheidsinrichtingen.html
 • In het klantaccountbereik van de webshop kunt u bepaalde producten uit ons productportfolio selecteren en op een zgn. 'wenslijst' zetten. Op deze wijze kunt u deze gericht bestellen of meer gedetailleerde productinformatie bekijken.
 • In het onlinebereik van onze CAD-service stellen wij voor u kosteloos CAD-modellen in verschillende bestandsformaten ter download beschikbaar.
 • Via onze transporttechniek-configurator kunt u kosteloos CAD-modellen als STEP-bestanden en andere documenten als PDF-bestanden aanmaken. Deze stellen wij dan in uw persoonlijke account ter download beschikbaar.
 • In ons toolbereik stellen wij u bovendien kosteloos onze bedrijfsinrichting-configurator als toepassing met handleiding voor het installeren op uw eigen computer als download beschikbaar.

Teneinde van deze service gebruik te kunnen maken, moeten eveneens persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, factuuradres, telefoonnummer en eventueel overige gegevens worden verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden dan gebruikt voor het probleemloos maken van offertes en voor het afhandelen van opdrachten.

1.5 Door het bezoeken van onze website worden met technische middelen automatisch gegevens met betrekking tot communicatie (bijvoorbeeld IP-adres) en gegevens met betrekking tot gebruik (bijvoorbeeld gegevens over gebruiksbegin en -duur alsmede de door u benutte telecommunicatiediensten) gegenereerd. Deze kunnen zuiver theoretisch zijn. In de regel kunnen ze alleen met grote inspanning met persoonlijke gegevens in verband worden gebracht. Voor zover het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens met betrekking tot communicatie en gebruik plaatsvindt, gelden hiervoor de wettelijke regelingen betreffende privacybescherming.

1.6 Met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens resp. communicatiegegevens met als doel marketinganalyse en in het kader van zogenaamde social plug-ins, in het bijzonder van Facebook, Twitter, LinkedIn of Xing, verwijzen wij naar de uitvoerige toelichtingen volgens navolgende punten 4, 5 en 6. U kunt het verzamelen van deze gegevens voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen, of door u niet via uw Facebook-, Twitter, LinkedIn of Xing-gebruikersaccount aan te melden.

1.7 Wij verwerken gegevens betreffende uw sollicitatie. Dit kunnen algemene gegevens over uw persoon zijn (zoals naam, adres en contactgegevens), informatie over de door u gevolgde opleidingen en behaalde kwalificaties of informatie over gevolgde beroepsopleidingen of andere informatie die u ons met betrekking tot uw sollicitatie doorgeeft.

2 Doel van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, overdracht aan derden

2.1 Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn om uw verzoek/bestelling van onze producten te bewerken en uit te voeren, uw individuele (aan‑)vragen te beantwoorden of, indien u hierin toestemt, om u een bepaalde service (CAD-gegevens) of bepaalde zakelijke informatie, in het bijzonder onze nieuwsbrief, te kunnen doen toekomen. Dit geldt in het bijzonder voor de volgende verzoeken resp. verplichte velden:

 • voor de bewerking/afwikkeling van uw verzoek/bestelling alsmede voor de overdracht van offertes en gedetailleerde productinformatie via uw klantaccount: e-mailadres, voor- en achternaam, bedrijf, lever- en eventueel afwijkend factuuradres en een telefoonnummer voor eventuele wedervragen
 • voor het gebruik van onze webshop: bedrijfsgegevens, btw-nummer, straat/nr., postcode, plaats, land, telefoon, e-mail, voornaam, achternaam. Desbetreffende link: https://shop.mk-group.com/account (volgens onderstaand punt 8.3 met uitvoerige toelichtingen betreffende rechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens voor onze webshop, tot herroeping)
 • voor het toezenden van onze elektronische nieuwsbrief: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, bedrijf, straat/huisnummer, postcode/plaats, e-mailadres, telefoon, onderwerp. Desbetreffende link: https://www.mk-group.com/nl/contact/contactformulier.html (volgens onderstaand punt 8.3 met uitvoerige toelichtingen betreffende rechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens voor onze webshop, tot herroeping)
 • voor het gebruik van onze elektronische 3D-CAD-modellen: gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, aanspreekvorm, voornaam, achternaam, bedrijf, land, straat, postcode, stad, provincie, telefoon, taal, licentiebepalingen. Desbetreffende link: https://mk.partcommunity.com/3d-cad-models/?language=de (volgens onderstaand punt 8.3 met uitvoerige toelichtingen betreffende rechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens voor onze 3D-CAD-modellen, tot herroeping)
 • voor het gebruiken van onze online-configurator mk QuickDesigner – kleine registratie: bedrijf, naam, e-mailadres, wachtwoord, gebruiksvoorwaarden. Desbetreffende link: https://quickdesigner.com//Start/de/Designer.aspx)
 • voor het gebruiken van onze online-configurator mk QuickDesigner – grote registratie: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, telefoon, bedrijf, straat/huisnummer, postcode/plaats, land, e-mailadres, wachtwoord, gebruiksvoorwaarden. Desbetreffende link: https://quickdesigner.com//Start/de/Designer.aspx (volgens onderstaand punt 8.3 met uitvoerige toelichtingen betreffende rechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens voor onze mk QuickDesigner, tot herroeping)
 • voor leveranciersaanvraag: bedrijf, straat, postcode, plaats, land, taal, homepage, voor contactpersoon aanspreekvorm, voornaam, achternaam, positie, telefoon, fax, mobiel nummer, e-mailadres en overige bedrijfsgegevens met betrekking tot de leveranciersbeoordeling. Desbetreffende link: https://www.mk-group.com/nl/contact/leveranciers.html (volgens onderstaand punt 8.3 met uitvoerige toelichtingen betreffende rechtmatig gebruik van de persoonlijke gegevens van onze leveranciers, tot herroeping)
 • voor het beantwoorden van uw individuele (aan-)vragen: e-mailadres en eventueel telefoonnummer
 • voor verzending per post van zakelijke informatie: voor- en achternaam en postadres

2.2 Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, als dit voor de uitvoering van uw bestelling of aanvraag noodzakelijk is. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uw adresgegevens aan de post- of pakketdienstverlener van de door u bestelde waren of informatie door te geven. Deze dienstverlener mag uw gegevens alleen voor het realiseren van uw (lever-)opdracht gebruiken.

2.3 Naast dit gebruik met betrekking tot uw opdracht kunnen persoonlijke gegevens alleen aan derden worden doorgegeven als u hierin heeft toegestemd. Vanzelfsprekend verkopen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden en brengen wij deze niet op welke wijze dan ook op de markt.

2.4 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens vanwege uw sollicitatie naar een dienstbetrekking, voor zover dit nodig is voor de beslissing over de het aangaan van deze dienstbetrekking met ons. Rechtsgrond is daarbij § 26 par. 1 in combinatie met par. 8 pag. 2 AVG. Verder kunnen wij persoonlijke gegevens over u verwerken, voor zover dit voor het voorkomen van beweerde rechtsvorderingen tegen ons uit de sollicitatieprocedure nodig is. Rechtsgrond is daarbij art. 6 par. 1, lid f AVG, het betreffende belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Algemene wet Gelijke behandeling. Voor zover het tot een dienstbetrekking tussen u en ons komt, kunnen wij conform § 26, par. 1 AVG de reeds van u ontvangen persoonlijke gegevens ten behoeve van de dienstbetrekking verder verwerken, wanneer dit voor het uitvoeren of beëindigen van het dienstverband of voor het uitoefenen van of voldoen aan de uit een wet of tariefovereenkomst, een bedrijfs- of dienstovereenkomst (collectieve overeenkomst) voortkomende rechten en plichten van de belangenvertegenwoordiging van de medewerker nodig is.

3 Webanalyse met behulp van Google Analytics en cookies

3.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'; tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze webpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het verdrag met betrekking tot Europese economische ruimte hebben ondertekend eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden, en dan daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om dan reports over de website-activiteiten samen te stellen en om overige, met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de exploitant van de website te realiseren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

3.2 Met deze niet-persoonlijke informatie kunnen wij onze website aan de behoeften en prioriteiten van onze gebruikers aanpassen, de attractiviteit van onze website vaststellen en de prestaties en inhoud ervan verbeteren.

3.3 U kunt het genereren of het opslaan van cookies verhinderen met de instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze webpagina volledig kunt gebruiken. U kunt de overdracht van de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de via volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3.4 Voor zover u de bij punt 3.3 vermelde mogelijkheden niet gebruikt, verklaart u zich door gebruik van deze website akkoord met de behandeling van over u verkregen gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven vermelde doeleinden.

4 Gebruik van Facebook (social plug-in)

4.1 Op onze internetpagina's is een zogenaamde social plug-in van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Social plug-ins zijn buttons, velden en meldingen die een website zoals die van ons kan gebruiken om u inhouden van andere websites te presenteren (bijvoorbeeld de presentatie van onze onderneming op Facebook) en voor u een omgevingsgeoriënteerde en persoonlijke gebruikservaring mogelijk te maken. Deze plug-ins van Facebook herkent u aan de bekende Facebook-logo's, resp. symbolen (letter 'f' op een blauw tegeltje, 'Like'-knop met het blauwe duimpje omhoog). Een overzicht van de social plug-ins van Facebook vindt u hier: http://de-de.facebook.com/help/443483272359009/. Hoewel deze buttons, velden en meldingen op andere websites worden weergegeven, stamt de inhoud daarvan direct van Facebook. Als u met social plug-ins interageert, deelt u ervaringen buiten Facebook met Facebook-vrienden en anderen op Facebook. Als u bijvoorbeeld op onze website op 'Like' klikt, is dat zichtbaar voor Facebook-gebruikers waarmee u volgens uw eigen Facebook-instellingen uw meldingen deelt.

4.2 Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook 'Like'-button aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhouden van onze pagina's op uw Facebook-profiel via een link verbinden. Hierdoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen.

4.3 Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account kan toewijzen, meldt u zich dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount alvorens onze pagina's te bezoeken resp. meldt u zich helemaal niet aan of registreert u zich niet niet bij Facebook nadat u een button, veld of melding van Facebook heeft aangeklikt en hiertoe wordt verzocht.

4.4 Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u bij Facebook onder 'Social plug-ins' https://de-de.facebook.com/help/103828869708800?helpref=faq_content en “Privacybescherming“ https://de-de.facebook.com/help/213802165366955?helpref=search en in de gegevensrichtlijnen onder http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.5 Door het gebruik van deze website in combinatie met de social plug-ins van Facebook verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Facebook op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven vermelde doeleinden.

5 Gebruik van Twitter (social plug-in - widget)

5.1 Via onze website kunt u met een – ook als 'widget' aangeduide social plug-in (zie bij punt 4.1.) in real time actuele informatie over onze onderneming met ons en anderen in het informatienetwerk van Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) delen of ons op Twitter volgen. Deze Twitter plug-ins herkent u aan een van de bekende Twitter-logo's resp. symbolen (bijvoorbeeld het blauwe vogeltje). Hoewel deze button op onze websites wordt weergegeven, stamt de inhoud ervan direct van Twitter.

5.2 De diensten van Twitter kunt u alleen gebruiken als u zich daar registreert en aanmeldt. Hierdoor verklaart u zich er volgens de richtlijnen betreffende gegevensbescherming van Twitter mee akkoord dat uw informatie volgens hun richtlijnen betreffende gegevensbescherming verzameld, doorgegeven, gewijzigd, opgeslagen, openbaar gemaakt of anders gebruikt worden. Hier vindt u de Richtlijn betreffende gegevensbescherming van Twitter waarin u details over de soort, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van gegevens door Twitter kunt lezen. Net als vele andere websites gebruikt Twitter onder andere 'cookies' om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en hun diensten te optimaliseren (zie ook punt 3.1.). Hierbij gaat het naast de logdata vooral om de eigenlijke 'Tweets', 'Follow', 'Listen', informatie over locaties en de door u gebruikte links, en om zogenaamde widget-gegevens.

5.3 Als u op de Twitter-button (blauw vogeltje) op onze website klikt en hierdoor de widget voor het eerst wordt geladen en weergegeven, ontvangt Twitter logbestanden, inclusief de website die u heeft bezocht en een cookie dat uw browser identificeert („widget-gegevens“). Aan de hand van de widget-gegevens kan Twitter inhouden voor u aanpassen, bijvoorbeeld als wordt voorgesteld om een account op Twitter te volgen. Aangepaste inhouden worden alleen samen met uw browser-cookie-ID opgeslagen. Ze worden van andere widget-gegevens, zoals informatie over de door u bezochte websites, gescheiden gehouden. Deze functie is optioneel en nog niet voor alle gebruikers beschikbaar. U heeft de mogelijkheid deze functie tijdelijk in te stellen resp. buiten werking te stellen of haar te deactiveren. In dit geval wordt de specifieke cookie die deze functie mogelijk maakt van uw browser verwijderd. Meer informatie over deze functie staat hier op de pagina's van Twitter. Wat de Tweets, logdata en andere informatie betreft die Twitter door interactie met de Twitter-button resp. widgets op onze website ontvangt, leest u in de Richtlijn betreffende gegevensbescherming van Twitter. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website met de widgets niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter.

5.4 Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's aan uw Twitter-account kan toewijzen, meldt u zich dan af bij uw Twitter-gebruikersaccount alvorens onze pagina's te bezoeken resp. meldt u zich niet aan of registreert u zich niet niet bij Twitter nadat u een button, veld of melding van Twitter heeft aangeklikt en hiertoe wordt verzocht.

5.5 Door het gebruik van deze website in combinatie van de social plug-ins resp. widgets van Twitter verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Twitter op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven vermelde doeleinden.

6 Meer social plug-ins (LinkedIn en Xing)

6.1 Op onze website vindt u ook social plug-ins van LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) en van Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg). Hier gelden dezelfde principes als reeds bij punt 4 en 5 zijn vermeld. Dit betekent met name dat deze aanbieders met behulp van de cookie-technologie logdata en andere gegevens over uw bezoek aan onze of andere websites verzamelen en verwerken, zodra u zich via de button met hun diensten/pagina's heeft verbonden. Deze gegevens kunnen aan uw persoon worden toegewezen, voor zover u zich bij deze aanbieders met een eigen profiel registreert en tijdens het bezoek aan onze website bent aangemeld. Afhankelijk van hoe u de social plug-ins van deze aanbieder gebruikt, deelt u met de daar verbonden communicatie- en informatienetwerken meer informatie resp. maakt u deze openbaar.

6.2 Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website met de social plug-in niet in kennis worden gesteld over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn en Xing. Met betrekking tot de wijze, de omvang en het doeleinde van het verzamelen en gebruiken van de gegevens door deze diensten gelden hun richtlijnen voor gegevensbescherming die u door registratie van een profiel al heeft geaccepteerd en die u hier nogmaals vindt:
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: www.xing.com/privacy

6.3 Daarom geldt ook hier dat u zich niet met uw profiel bij deze diensten moet aanmelden resp. registreren voor of tijdens het bezoek aan onze pagina's, als u niet wilt dat LinkedIn of Xing het bezoek aan onze pagina's aan uw profiel/gebruikersaccount kan toewijzen. Verder geldt dat u door het gebruik van onze website in combinatie met de social plug-ins van de aanbieders LinkedIn of Xing akkoord gaat met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door deze dienstenaanbieders op de eerder beschreven wijze voor de eerder beschreven doeleinden.

7 Duur van de gegevensopslag

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard zolang dit voor de uitvoering en afwikkeling van de met u bestaande rechtsbetrekking vereist is. Na het voltooien van de afwikkeling van het contract en de afhandeling van de belastingtechnische en handelsrechtelijke voorschriften worden uw persoonlijke gegevens gewist, voor zover u niet in een verdergaand gebruik van gegevens heeft toegestemd. Dit geldt voor de duur dat u een door u bij ons ingericht klantaccount gebruikt.

7.2 Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als vanwege de beslissing omtrent uw sollicitatie nodig is. Voor zover een dienstverband tussen u en ons niet tot stand komt, kunnen wij bovendien nog verdere gegevens bewaren, voor zover dit nodig is ter verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen. Daarbij worden de sollicitatiebescheiden 6 maanden na het bekendmaken van de afwijzing gewist, voor zover langer opslaan vanwege rechtsgedingen niet nodig is.

8 Recht op informatie en recht om te herroepen, nieuwsbrief opzeggen, andere mogelijkheden

8.1. U hebt van tijd tot tijd het recht op kosteloze informatie over de over uw persoon bij ons opgeslagen gegevens, over de herkomst ervan, en eventueel over de ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensopslag. U kunt te allen tijde volgens de voorwaarden van de AVG van de EU correctie, verwijdering en blokkering van uw persoonlijke gegevens verlangen. Uw gegevens worden op uw eerste verzoek door ons gewist, voor zover dit niet strijdig is met de wettelijke regelingen.

8.2 Als u akkoord gaat met het gebruik, de verwerking en overdracht van uw persoonlijke gegevens door Maschinenbau Kitz GmbH (bijvoorbeeld voor reclame, marketing of marktonderzoek) kunt u dit te allen tijde zonder opgave van reden voor de toekomst per e-mail aan info@mk-group.com herroepen. Voorts kunt u verder gebruik van uw gegevens herroepen, voor zover wij deze binnen een rechtmatig kader, bijvoorbeeld voor reclame per post gebruiken.

8.3 Voor zover u zich voor het gebruik van onze online-service zoals van de webshop, van de CAD-gegevens, van de nieuwsbrief, van de mk QuickDesigner of als mk-leverancier heeft aangemeld, kunt u deze aanmelding te allen tijde opzeggen en hierdoor het rechtmatige gebruik van de persoonlijke gegevens door de eerder vermelde online-service door middel van een informele e-mail aan marketing@mk-group.com herroepen. Met het, voor u op een comfortabele wijze, afmelden van de online-service worden uw contactgegevens gewist. Hierdoor ontstaan geen extra kosten, behalve uw eventuele communicatiekosten.

8.4 Met betrekking tot het voorkomen van gegevensopslag en gebruik van de (geanonimiseerde of pseudogeanonimiseerde) gegevens door Google Analytics of persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van social plug-ins wijzen wij nogmaals op de onder de punten 3.3, 4.3, 5.3 en 6.3 weergegeven mogelijkheden.

8.5 Voor vragen over het thema privacybescherming helpt de toezichthouder voor gegevensbescherming van Maschinenbau Kitz GmbH u graag verder:

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: 02571 5402-0
Email: datenschutz(at)svb-muelot.de

8.6 Recht van bezwaar bij de toezichthoudende instantie conform art. 77 par. 1 AVG: U hebt andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

9. Veiligheid

9.1 Als u op onze website https://www.mk-group.com pagina's en bestanden oproept en daarbij wordt verzocht persoonlijke gegevens in te voeren, wijzen wij erop dat deze gegevensoverdracht met een gecodeerd overdrachtsprotocol (https: HyperText Transfer Protocol Secure) via het internet wordt uitgevoerd en de gegevens bijgevolg tegen onbevoegde kennisneming zijn beveiligd.

9.2 Als u op onze website https://quickdesigner.com/ pagina's en bestanden oproept en daarbij wordt verzocht persoonlijke gegevens in te voeren, wijzen wij erop dat deze gegevensoverdracht met een gecodeerd overdrachtsprotocol (https: HyperText Transfer Protocol Secure) via het internet wordt uitgevoerd en de gegevens bijgevolg tegen onbevoegde kennisneming zijn beveiligd.

10. Cookie instellingen