Betrokkenheid & Duurzaamheid

Betrokkenheid & Duurzaamheid

Voor maatschappij en milieu

Duurzaam handelen veronderstelt de verbondenheid van de onderneming met sociale en culturele structuren. Van oudsher houdt de eigenaarsfamilie Kitz zich met Maschinenbau Kitz bezig met veel verschillende sectoren. Zowel intern als regionaal rondom onze vestigingslocaties.

Als door de eigenaren geleide familieonderneming ligt de combinatie van gezin en beroep ons na aan het hart. Met onze flexibele werktijdmodellen kunnen onze medewerkers hun privétijd indelen zoals zij die voor hun gezin of vrije tijd nodig hebben. Sinds 2017 is er bij mk bovendien een actief bedrijfsgezondheidsmanagement. In samenwerking met externe partners kunnen onze collega's zichzelf op regelmatig plaatsvindende actiedagen informeren over diverse gezondheidsonderwerpen en ontvangen zij bovendien advies en ondersteuning bij vragen rondom het persoonlijk welzijn.

Voor een zorgvuldig gebruik van energie, materialen en hulpbronnen handelen wij ook duurzaam volgens een gecertificeerde energiehuishouding. We halen onze elektriciteit uit 100% hernieuwbare energiebronnen en onze eigen fotovoltaïsche systemen op de daken van onze hallen. Onze stagiaires zijn ook actief betrokken als "energiescouts" voor de IHK Bonn/Rhein-Sieg. Ze wonnen de eerste prijs met een LED-verlichtingsconcept en energierichtlijnen voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Sascha Krebs, Bedrijfsleider Maschinenbau Kitz
Ik ben ervan overtuigd dat wij door onze betrokkenheid een wezenlijke bijdrage leveren aan een positieve en duurzame maatschappelijke ontwikkeling en daardoor ook onze onderneming versterken.

Om recht te doen aan ons motto "Enthousiasme voor techniek" staan wij opleidings- en onderzoeksinstellingen graag zowel met raad en daad als met materiële giften terzijde. Ook hogescholen, zoals de H Bonn/Rhein-Sieg of de RWTH Aachen, maar ook onderzoeksgroepen zoals de Formula Student BRS of de AKA Flieg leunen op onze ondersteuning.

Ondersteuning van het lokale sport- en verenigingswezen vinden wij bijzonder belangrijk. Naast de sponsoring van plaatselijke sportverenigingen (o.a. voetbal en volleybal) en sportende medewerkers (o.a. kanoën en paardenrennen) ondersteunt Maschinenbau Kitz verenigingen van algemeen nut zoals de regionale THW en DRK en charitatieve instellingen zoals de Kinderstiftung of de Bilbassi e.V. Bovendien is de ondersteuning van de Kölner Zoo en van diverse carnavalsverenigingen een zaak die ons aan het hart gaat.

Lees meer over onze sociale en lokale betrokkenheid op onze Facebook-pagina.