Zwevende droger voor de batterijfabricage

Taakstelling
Voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject moesten een procedure en een installatie voor de coating van metaalfolie worden ontwikkeld. De metaalfolie wordt gebruikt voor de fabricage van lithium-ion batterijen. Na het coaten moet de folie worden gedroogd, voordat deze wordt gekalandeerd en weer opgerold tot een spoel.  Hiervoor was een droger nodig die de folie contactloos droogt, omdat deze aan beide kanten moest worden gecoat. De droger moest modulair in de rest van de installatie passen en flexibel uitbreidbaar zijn. Bij het drogen ontstaan brandbare gassen, zodat ook aan Atex-eisen moest worden voldaan. Eveneens mocht de coating van de folie door verdampen of afschuren door de installatie zelf niet worden beschadigd.

mk oplossing
Onze dochter mkf
heeft samen met de specialisten voor industriële ovens Tridelta Thermprozess een zweefoven ontwikkeld.  De gecoate metaalfolie wordt hier via luchtstromen heengebracht en met temperaturen van 60 tot 80 °C over een traject van ca. 10 meter gedroogd. De gehele oven is ingebouwd met componenten van de mk-profieltechniekmodules. Alle componenten zijn niet alleen uitgevoerd conform Atex-richtlijnen maar ook vrij van substanties die het lakken verstoren (LABS). Om elektrostatische oplading te voorkomen, zijn alle materialen anti-statisch uitgevoerd. In de oven zelf wordt verbruikte lucht gecontroleerd afgevoerd, om ontplofbare gasconcentraties te voorkomen. Het afkoelen van de verbruikte lucht wordt weer gebruikt voor het opwarmen van de verse lucht. Daardoor is de oven niet alleen veilig maar ook energiebesparend. 

Klantvoordeel

  • Contacloze droging van dubbelzijdig gecoate folie mogelijk
  • Veilig en energie-efficiënt
  • Samenwerking met meerdere competentiegebieden
  • Onderzoek en ontwikkeling met wederzijdse kennisoverdracht van de projectpartners
  • valibat_schwebeofen
  • valibat_schwebeofen