In- en uitsluizen inclusief shaker

Taakstelling
Tijdens een testproces moeten reservoirs in een opslagsysteem worden in- en weer uitgesluisd. De reservoirs moeten na het insluizen in de installatie worden geschud en vervolgens gepositioneerd, zodat een robot een monster kan nemen. Een medewerker vult het reservoir met te controleren producten en verwijdert tevens de reeds gecontroleerde producten. In- en uitvoerband moeten daarom op een ergonomische hoogte bereikbaar zijn. De installatie moet zo beveiligd zijn dat de medewerker niet in de machine kan grijpen.

mk oplossing
Transportinstallatie van bandtransporteur GUF-P 2000. Voor het opvangen van dwarskrachten zijn de riemen voorzien van geleidewiggen op de loopkant. Met pneumatische klemmen kunnen de reservoirs worden vergrendeld. Pneumatische aanslagen positioneren de reservoirs op +- 0,2 mm, voor het bemonsteren door de robot. Een bandtransporteur op twee lineaire eenheden dient als shaker voor het schudden van de reservoirs. De schudbeweging wordt over een excentriek-aandrijving met servomotor verkregen. Bandtransporteurs op het onderste niveau dienen als retourgeleiding. De laatste bandtransporteur is onder een hoek van 11° schuin geplaatst. Zo wordt op de bandafvoer een ergonomische hoogte voor afnemen door de medewerker verkregen. Een volledige beschermingsinrichting rond de transporttechniek, met openingen op de aan- en afvoer, zorgen voor veiligheid voor de medewerker. Deuren met vergrendeling garanderen de veilige toegang voor onderhoudswerkzaamheden.

Klantvoordeel

  • Aangepast aan de wensen van de klant
  • Proceszeker door eenvoudige, mechanische oplossingen
  • Ergonomisch en veilig

 

Producten

> Bandtransporteur GUF-P 2000
> Lineaire module LZR

  • Mobile Prüfanlage mit Speichersystem in Überseecontainer 06
  • Mobile Prüfanlage und Speichersystem in Überseecontainer 03
  • Mobile Prüfanlage mit Speichersystem in Überseecontainer 04
  • Mobile Prüfanlage mit Speichersystem in Überseecontainer 06
  • Mobile Prüfanlage und Speichersystem in Überseecontainer 03
  • Mobile Prüfanlage mit Speichersystem in Überseecontainer 04